Kontaktuppgifter

Uppsala Lyftservice

Danmarksgatan 55
753 23 Uppsala
Org. Nr. 556206-4898

Växel: 018-12 42 42
Felanmälan: 018-12 60 60
E-post: info@lyftservice.se
Ekonomi: ekonomi@lyftservice.se
Fakturaadress: 

Uppsala Lyftservice/ ITK AB
FE 1013 Scancloud
831 90 Östersund
Faktura via E-post: Itk.intern@pdf.scancloud.se

Sara Walldén
VD
sara.wallden@itk.se
08-564 35 012

David Gustavsson
Regionschef & Försäljning
david.gustavsson@lyftservice.se
018-418 00 55

Gunilla Sjösten
Administration & Försäljning serviceavtal
gunilla.sjosten@lyftservice.se
018-418 00 59

Fredrik Norelius
Arbetsledning
fredrik.norelius@itk.se
0739-61 71 05