Kontaktuppgifter

Uppsala Lyftservice AB

Danmarksgatan 55
753 23 Uppsala
Org. Nr. 556695-5448

Växel: 018-12 42 42
Felanmälan: 018-12 60 60
E-post: info@lyftservice.se
Ekonomi: ekonomi@lyftservice.se
Fakturaadress: 
Uppsala Lyftservice AB
FE836 Scancloud
831 90  Östersund
Faktura via E-post: uppsalalyftservice@pdf.scancloud.se

Sara Walldén
VD
sara.wallden@lyftservice.se
08-564 35 012

David Gustavsson
Regionschef
Arbetsledning entreprenad
david.gustavsson@lyftservice.se
018-418 00 55

Johan Bernelind
Försäljning nya hissar och modernisering
johan.bernelind@lyftservice.se
018-444 01 12

Niklas Andersson
Teknisk beredning
niklas.andersson@lyftservice.se
018-444 01 16

Gunilla Sjösten
Administration, försäljning serviceavtal
gunilla.sjosten@lyftservice.se
018-418 00 59