Våra hydraulhissar har fått nytt liv

De åtta hydraulhissarna i Bostadsrättsföreningen Uller 87 i Uppsala började bli till åren. Då beslutade föreningen att modernisera hissarna framför att installera helt nya hissar. Främsta skälet var platsbrist i schaktet och miljöhänsyn. Uppsala Lyftservice valdes som leverantör på grund av sin spetskompetens inom modernisering av hydraulhissar.

Bostadsrättsföreningen Uller 87 i Uppsala består av 108 lägenheter fördelade på åtta trapphus. Lägenheterna byggdes 1992 och då installerades även de åtta hydraulhissarna. Curt Andersson är ordförande i Brf Uller 87 sedan 12 år tillbaka.
Han berättar: ”Vi började få problem med de gamla hissarna. Det blev fler och fler akuta utryckningar som kostade föreningen mycket pengar. Vi stötte även på problem med att få tag i reservdelar. Vi fattade därför beslut om att renovera hissarna. För oss var det naturligt att välja modernisering framför nyinstallation eftersom vi ville ha kvar hydraulhissar och ta vara på de delar som fortfarande är i gott skick. Om vi skulle ha bytt till linhissar hade vi varit tvungna att minska storleken på hisskorgen. Vi är jättenöjda med resultatet. Vi har fått snygga och driftsäkra hissar som dessutom är tystare och mer energisnåla. Samarbetet med Uppsala Lyftservice har fungerat jättebra. Vi har även haft en bra dialog med de boende i föreningen och vi har fått många lovord att det är fina hissar.”

Hiss, BRF Uller 87 efter modernisering

 

Hiss, BRF Uller 87 före modernisering

 

Följande byttes:
• Hydraulaggregat
• Styrsystem och apparatskåp
• Bärbeslag
• Korgdörr
• Hisskorg inkl. nytt ljustak

Ny funktionalitet:
• Nytt öppet styrsystem förberett för molntjänster
• Tystare och mjukare gång
• Ny talande våningsvisare
• Nya heltäckande ljusridåer för säkerheten
• Hydraulstyrning med frekvensomformare som minskat effektuttaget med 50% och därmed gjort det möjligt för föreningen att minska storleken på huvudsäkringen och därigenom spara pengar
• Branddetektor i schaktet som innebär att hissen inte går att använda vid brand
• Automatiskt strömsparläge när hissen inte används