Fusion Uppsala Lyftservice ITK

Motum stärker sin position på hissmarknaden genom fusion av dotterbolag

Uppsala Lyftservice AB kommer i slutet av januari 2023 att fusioneras in i ITK Hiss AB. Fusionen genomförs för att skapa ett ännu starkare kunderbjudande inom hiss- och portlösningar.

Uppsala Lyftservice bildades 1986 och har 17 anställda. Bolaget erbjuder flexibla och kundanpassade hisslösningar med öppna system som är enkla att underhålla. De servar och reparerar även portar och rulltrappor från samtliga tillverkare på marknaden. Uppsala Lyftservice kommer efter fusionen att finnas kvar som varumärke på den lokala marknaden.

”Sammanslagningen av Uppsala Lyftservice och ITK Hiss är ett viktigt steg i Motum-koncernens utveckling för att kunna tillhandahålla ett ännu vassare service- och tjänsteerbjudande”säger Fredrik Eliasson, Koncernchef Motum AB.

Sara Walldén är i dag VD för både Uppsala Lyftservice och ITK Hiss. Hon kommer att fortsätta som VD för ITK Hiss efter fusionen.

”Genom att kombinera den kompetens och erfarenhet som finns inom Uppsala Lyftservice och ITK Hiss kommer vi att bli ännu mer slagkraftiga gällande leveranskapacitet, tjänsteutbud och serviceerbjudande. Det i sin tur ger oss möjlighet att ge både befintliga och nya kunder en ännu bättre kundupplevelse”, säger Sara Walldén, VD ITK Hiss.

För mer information, vänligen kontakta:
Vendela Dellner
Kommunikationschef Motum AB
vendela.dellner@motum.se

Om Motum
Motum är Sveriges största oberoende hiss- och portkoncern. Vi är specialister på att installera, modernisera, serva och reparera hissar och portar. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Roslagens Hiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Tillsammans är vi runt 350 anställda och omsätter cirka 800 miljoner kronor.