Samtliga Motum-bolag omcertifierade

Årets externa ISO-revision är nu klar och samtliga av Motums dotterbolag är fortsatt certifierade enligt ISO 14001, 9001 och 45001.

För andra året i rad har alla bolag inom Motum-koncernen certifierats centralt och täcks därigenom fortsättningsvis in av ett och samma certifikat. Den centrala certifieringen är ett resultat av att samtliga bolag arbetar i ett gemensamt ledningssystem, med gemensamma processer och rutiner. Nytt för i år är att nystartade Motum Hiss Skåne inkluderats i Motums gemensamma certifiering.

– Vi är mycket stolta över att samtliga bolag inom Motum-koncernen omcertifierats igen i år med gott resultat. Det är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Johanna Olsson, Hållbarhetschef, Motum

– Den gemensamma certifieringen för alla bolag har gjort oss till en ännu starkare leverantör och samarbetspartner på hiss- och portmarknaden, framförallt vad gäller nationella ramavtal, säger Fredrik Eliasson, Koncernchef, Motum.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Teglgaard, Kommunikationschef, Motum
charlotte.teglgaard@motum.se
0725 0125 22